สถานการณ์ปัญหา  (Problem Based)

เมื่อไซอัล เสร็จสิ้นภารกิจศึกษาเกี่ยวกับการการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิอากาศ เสร็จสิ้นแล้ว เขาก็เดินทางท่องเที่ยวไปตามประเทศต่างๆ ระหว่างการเดินทาง ไซอัลได้พบกับสยาม ที่เป็นคนไทย สยามได้เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลต่อทรัพยากรน้ำ ของ ประเทศไทยให้ไซอัลฟัง เช่น เหตุการณ์ มหาอุทกภัย ในปี 2554 จากปรากฏการณ์ลานีญา ที่สร้างความเสียหายมาก ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 800 คน
เมื่อไซอัล ได้ฟังเรื่องราวจากสยาม จึงสนใจ และขออนุญาตกับองค์กรพิทักษ์โลก เพื่อติดตามสยามไปศึกษาเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ให้ละเอียดยิ่งขึ้น

สถานการณ์ที่ 7 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งเรียนรู้ (Resources)

กิจกรรมฝึกทักษะ (Skills Activities)

ใบงาน

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
0 0 votes
ให้ดาวบทความ
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments