สถานการณ์ปัญหา  (Problem Based)

ในระหว่างที่ไซอัลได้ค้นหาข้อมูลทั้งด้านปรากฎการณ์จากบรรยากาศ ธรณีภาค และอุทกภาค ไซอัลได้เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก และได้สังเกตเห็นความแตกต่างทั้งชนิดของพืชและสัตว์ที่เกิดขึ้นในภูมิประเทศหรือภูมิอากาศที่แตกต่างกันไป
ไซอัลต้องค้นหาคำตอบให้ได้ว่าพื้นที่หรือถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีความสัมพันธ์และมีการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างไร
องค์กรพิทักษ์โลกบอกกับไซอัลว่า สิ่งที่ไซอัลต้องการค้นหาคือ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้านชีวภาคของพื้นที่ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์พร้อมทั้งให้ไซอัลเร่งศึกษาข้อมูลเนื่องจากปัจจุบันเกิดวิกฤตการณ์ด้านพันธุ์พืชและสัตว์
เรามาส่งกำให้ใจให้กับไซอัลในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้กันเลยค่ะ

สถานการณ์ที่ 4 ปรากฏการณ์จากชีวภาค

แหล่งเรียนรู้ (Resources)

กิจกรรมฝึกทักษะ (Skills Activities)

ใบงาน

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
0 0 votes
ให้ดาวบทความ
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments