ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากคุรุสภา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558

ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จาก คุรุสภาจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

0 0 votes
ให้ดาวบทความ
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments