สถานการณ์ปัญหา  (Problem Based)

ในระหว่างที่ไซอัลได้เดินทางไปรอบโลกก็ได้สังเกตเห็นความแตกต่างในด้านภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคของโลก จึงสนใจที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิอากาศของพื้นที่ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เพื่อค้นหาคำตอบว่าสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิอากาศ ที่สำคัญเกิดจากอะไร และสามารถจำแนกลักษณะประเภทของภูมิอากาศได้อย่างไร

สถานการณ์ที่ 6 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิอากาศ

แหล่งเรียนรู้ (Resources)

กิจกรรมฝึกทักษะ (Skills Activities)

ใบงาน

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
0 0 votes
ให้ดาวบทความ
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments