สถานการณ์ปัญหา  (Problem Based)

เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจในการศึกษาข้อมูลปรากฎการณ์จากบรรยากาศ อุทกภาค ธรณีภาค และชีวภาค องค์กรพิทักษ์โลกก็ได้สั่งการให้ไซอัล ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิประเทศ ของพื้นที่ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะ ภูมิประเทศที่เกิดจากการปรับระดับพื้นผิวโลกจากตัวกระทำ ได้แก่ ธารน้ำ น้ำไหล ธารน้ำแข็ง ลม น้ำใต้ดิน คลื่น และกระแสน้ำชายฝั่ง

สถานการณ์ที่ 5 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิประเทศ

แหล่งเรียนรู้ (Resources)

กิจกรรมฝึกทักษะ (Skills Activities)

ใบงาน

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
0 0 votes
ให้ดาวบทความ
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments